Theoretical courses and seminars:

  • NanoBiophotonics (Master level years I-II course) - CS I PhD Habil. Monica Focșan
  • Technological applications of lasers: Biophotonics (Bachelor level year II course) - CS I PhD Habil. Monica Focșan


Practical classes:

      Master level education

  • Monitorizarea denaturării proteinelor prin spectroscopie de fluorescenţă - CS I  Monica Focsan
  • Nanoparticule de aur functionalizate cu polimeri sensibili la stimuli de pH: investigarea stabilității coloidale în funcție de potentialul zeta - CS I Sanda Boca-Farcau, PhD Andra-Sorina Tatar
  • Utilizarea nanoparticulelor de metal nobil în imagistica celulară: reporteri Raman - CS II Monica Potara
  • Fluorescența rezolvată temporal: emisia de fluorescență în soluție și pe substrat a unui colorant comercial CS III Ana-Maria Craciun
  • Tehnici de microscopie optică CS III Timea Nagy-Simon